• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Van Nispen presenteert Recht op recht: Voorkom klassenjustitie

Om klassenjustitie te voorkomen moet de toegang tot het recht verbeterd worden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom dinsdag vijf voorstellen om het recht betaalbaar te houden. Zo gaan de griffierechten voor rechtszaken en de eigen bijdragen voor rechtsbijstand wat betreft de SP omlaag. De vergoeding voor een sociaal advocaat gaat juist omhoog.

‘In een rechtsstaat moet je, bijgestaan door een rechtshulpverlener, naar de rechter kunnen als dat nodig is. Dat grondrecht staat onder druk door de aanhoudende bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand, een financiële ondersteuning voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Ik wil voorkomen dat mensen om financiële redenen noodgedwongen afzien van een gang naar de rechter als zij een juridisch probleem hebben. Onrecht blijft dan bestaan,’ aldus Van Nispen.

Van Nispen wijst op de kwalijke gevolgen van de voortdurende bezuinigingen van de rechtsbijstand en de te hoge griffierechten. Mensen met lage inkomens kunnen geen advocaat betalen omdat de eigen bijdragen te hoog zijn. Mensen met een middeninkomen hebben last omdat de grenzen zo krap zijn dat je snel buiten het stelsel valt. En tot slot krijgen ondernemers te maken met niet-betaalde vorderingen.

Tags: , ,

actie