• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Toegang tot het recht nog verder ingeperkt (Persbericht 16 juli 2013)

De Nederlandse Orde van Advocaten blijft bezorgd over de plannen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) die de toegang tot het recht op gefinancierde rechtsbijstand verder inperken. In de plannen van de staatssecretaris wordt er 85 miljoen Euro bezuinigd bovenop de al aangekondigde verhoging van de griffierechten. Belangrijke rechtsgebieden zijn straks niet meer toegankelijk voor de mensen die het hardst getroffen worden door de crisis. Dit terwijl rechtsbijstand juist nu beschikbaar moet blijven voor bijna 40 procent van de Nederlanders en het geen luxeproduct mag worden.

Gefinancierde rechtsbijstand biedt een financiële tegemoetkoming aan burgers om een juridische procedure te kunnen voeren. Rechtzoekenden betalen zelf altijd een eigen bijdrage. Deze bijdragen worden verhoogd, nadat eerder al aangekondigd is dat de griffierechten flink verhoogd worden. De plannen van het Kabinet zijn helemaal ingrijpend omdat rechtsgebieden zoals huurrecht, verbintenissenrecht (consumentenrecht) en familierecht (echtscheiding bij gezamenlijk verzoek zonder kinderen) uit het stelsel worden geschrapt en er geen alternatief voor rechtsbijstand voorhanden is. Mensen die uit hun huis worden gezet, hun baan verliezen, op onterechte gronden hun uitkering kwijtraken, psychiatrisch patiënten, asielzoekers; deze mensen zijn afhankelijk van de hulp van een advocaat. Zij moeten kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van rechtsbijstand, zoals het een rechtsstaat betaamt.

Een verdergaande bezuiniging gaat op deze manier direct ten koste van rechtzoekenden: veel mensen zullen dan afzien van het voeren van een juridische procedure of van verweer, omdat de kosten te hoog worden. Algemeen deken Walter Hendriksen vindt de versobering van het stelsel een enorme inperking in de toegang van het recht. “Niet vergeten moet worden dat ruim 60 procent van alle rechtsbijstand wordt verleend in conflicten tussen burgers en overheid. Burgers worden met dit voorstel verder beperkt in hun rechtspositie. Het staat dit Kabinet dan ook niet, dat in een fatsoenlijke rechtsstaat als de onze, de toegang tot de recht zo wordt ingeperkt.”

Binnen de advocatuur zijn en worden al initiatieven ontplooid om de inzet van advocaten zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren. De mogelijkheden zijn echter beperkt en gewaakt moet worden dat een verdere versobering van de advocatentarieven ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Advocaten in de sociale advocatuur werken nu al tegen een zeer beperkte vergoeding.

Tags: ,

actie