• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

“Teeven heeft lak aan de grondwet”

De bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand zullen ertoe leiden dat het totale beroep hierop met 5% zal dalen. Op initiatief van de SP en D66 heeft staatssecretaris Teeven onderzoek gedaan naar de effecten van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en de uitkomsten kwamen vrijdag jongstleden. SP Tweede Kamerlid Jan de Wit vindt de daling van 5% erg veel: ‘Deze daling leidt tot ruim 20.000 meer zaken waarbij rechtzoekenden aan hun lot worden overgelaten. Want dit zijn mensen die afzien van de mogelijkheid om hun recht te halen simpelweg omdat ze het niet langer kunnen betalen. En dan heeft Teeven alleen nog maar berekend wat het effect zal zijn van de verhoging van de eigen bijdragen. De overige bezuinigingen, ook die van voorgaande jaren, zijn nog niet eens meegenomen.’

Tags: ,

actie