• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘persbericht’

Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

Het kabinetsstandpunt dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, getuigt niet van de ambitie om gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te organiseren. Niet het belang van gespecialiseerde rechtsbescherming staat centraal, maar de introductie van een...

Sluiting balies Juridisch Loket

De Tweede Kamer debatteert op 14 april over de (al voor het merendeel ingevoerde) sluiting van de balies van de Juridische Loketten. Op 7 april zijn in 20 van de 30 vestigingen balies al...

Onderzoek: Helft van advocaten verwacht over twee jaar niet meer werkzaam te zijn binnen sociale advocatuur

De bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand leiden er toe dat het aanbod van advocaten binnen de sociale advocatuur zal afnemen. De helft van hen verwacht over twee jaar niet meer werkzaam te zijn binnen deze...

Stijging aantal toevoegingen in zaken tegen overheid

De vandaag (5-9-13) verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2012 laat zien dat de stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zich vrijwel overal voordoet, ook bij zaken tegen het optreden van de overheid zelf. In...

Toegang tot het recht nog verder ingeperkt (Persbericht 16 juli 2013)

De Nederlandse Orde van Advocaten blijft bezorgd over de plannen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) die de toegang tot het recht op gefinancierde rechtsbijstand verder inperken. In de plannen van de staatssecretaris wordt...

Beperking van de gefinancierde rechtsbijstand ontoelaatbaar (D66, 4 maart 2013)

D66-kamerlid Gerard Schouw is geschokt door het bericht over de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de gefinancierde rechtsbijstand. Deze komt bovenop eerdere bezuinigingen (50 miljoen euro in 2009 en nog 50 miljoen...

Orde geschrokken van voornemens Teeven (Persbericht 11 februari 2013)

De Nederlandse Orde van Advocaten is bezorgd over het kabinetsvoornemen om opnieuw te snijden in het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. De Orde is van mening dat de toegang tot de rechter voor velen zal worden...

actie