• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘nova’

Helft sociaal advocaten stopt met praktijk door 900-puntengrens

Bijna 1600 sociaal advocaten hebben gereageerd op de enquête over de kabinetsplannen voor rechtsbijstand in het vorige Ordebericht. Belangrijkste conclusie: bijna de helft van de respondenten zegt te stoppen met hun rechtsbijstandswerk als de...

Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

Het kabinetsstandpunt dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, getuigt niet van de ambitie om gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te organiseren. Niet het belang van gespecialiseerde rechtsbescherming staat centraal, maar de introductie van een...

Herziening gefinancierde rechtsbijstand: kijk naar de praktijk

Op welke manier kan het best een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden ingericht, na de adviezen van de commissie Wolfsen en de commissie ‘Duurzaam stelsel’? Hoe ziet de praktijk van de gefinancierde rechtsbijstand...

Minister belooft vergoeding rechtsbijstand te herijken

Minister Ard van der Steur heeft toegezegd een commissie in het leven te roepen die de toevoegingspunten én de puntvergoeding voor gefinancierde rechtsbijstand zal herijken. Dit heeft hij gedaan in een gesprek met landelijk...

Standpunt algemene raad NOvA rechtsbijstand nav rapport Barkhuysen

Op basis van het rapport van de commissie Duurzaam Stelsel, gecombineerd met de input die vanuit specialisatieverenigingen en andere advocaten is gegeven, zien onze bezwaren, c.q. onze (nader uit te werken) lijn op hoofdlijnen...

Ministerie van VenJ in gebreke bij verbetering stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tot nu toe volstrekt onvoldoende aandacht voor de inbreng van de advocatuur. De Nederlandse orde van advocaten vindt...

Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Met een samenhangend pakket aan maatregelen doet de advocatuur een voorzet om op termijn te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Belangrijkste pijnpunt van het huidige stelsel is dat het niet meebeweegt...

Sluiting balies Juridisch Loket

De Tweede Kamer debatteert op 14 april over de (al voor het merendeel ingevoerde) sluiting van de balies van de Juridische Loketten. Op 7 april zijn in 20 van de 30 vestigingen balies al...

EK stemt tegen bezuiniging rechtsbijstand!

In de Eerste Kamer hebben de fracties van CDA, D66, GL, SP, PVV, CU, PvD en OSF gestemd voor de motie Franken, die de voorgestelde bezuiniging op de rechtsbijstand verwerpt. Hiermee heeft de motie...

Eerste Kamer keert zich tegen uitkleden rechtsbijstand

Tijdens de begrotingsbehandeling V&J in de Eerste Kamer bleek een groot deel van de senaat fel gekant tegen de bezuiniging op de rechtsbijstand en de verhoging van het griffierecht. Het merendeel van het debat...

actie