• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘2e kamer’

Sluiting balies Juridisch Loket

De Tweede Kamer debatteert op 14 april over de (al voor het merendeel ingevoerde) sluiting van de balies van de Juridische Loketten. Op 7 april zijn in 20 van de 30 vestigingen balies al...

Brief sociale advocatuur aan directeur Juridisch Loket

Naar aanleiding van het nieuws dat het Juridisch Loket haar balies sluit en vanaf nu alleen nog telefonisch bereikbaar is voor advies en afspraken, heeft de Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland (VSAN) de onderstaande brief...

Van Nispen, Schouw en Segers: Van der Steur, zorg dat Justitie wel voor Veiligheid gaat

Opinieartikel uit het NRC van 25 maart 2015: Van der Steur, zorg dat Justitie wel voor Veiligheid gaat Dure griffierechten, bezuinigingen op de rechtsbijstand, een OM dat zelf straffen uitdeelt. Onder Opstelten en Teeven...

Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand

Staatssecretaris Teeven stelt een commissie in om onderzoek te doen naar de kostenstijging van het rechtsbijstandsstelsel en de houdbaarheid ervan in de toekomst. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de wensen die de Eerste...

Bezuiniging rechtsbijstand uitgesteld tot 1 februari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 12 december 2014 Onderwerp Algemene maatregel van bestuur ter zake gesubsidieerde rechtsbijstand Ingevolge het verzoek van uw Kamer om voor de behandeling van de...

Kamerdossier Stelselvernieuwing rechtsbijstand

Via de onderstaande links treft u alle documentatie aan van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer rond de voorgenomen bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand: Stelselvernieuwing rechtsbijstand; Kamerbrief aanbieding stelselvernieuwing rechtsbijstand; Brief aan de Eerste...

Reactie NOvA op consultatie stelselvernieuwing rechtsbijstand

Betreft: reactie consultatie conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand Geachte heer Teeven, Bijgaand treft u aan de reactie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) op het door u in consultatie gebrachte conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand, met onderstaande...

Consultatiereactie VSAN/VSAA op stelselvernieuwing rechtsbijstand

Op 14 december hebben de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam een gezamenlijke reactie gegeven op het wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand): “Het wetsvoorstel en de overige...

Position paper VSAN / VSAA ten behoeve van de deskundigenbijeenkomst rechtsbijstand op 24 november 2014

Naar aanleiding van de aangenomen motie Kox van 14 oktober 20141 heeft uw commissie besloten om voorafgaand aan het begrotingsdebat met de regering een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 24 november 2014....

Reactie Orde op begroting V&J, onderdeel rechtsbijstand

De begroting van V&J over 2015 brengt voor de gefinancierde rechtsbijstand geen positief nieuws. De taakstelling van € 85 miljoen blijft onverkort in stand. Het standpunt van de Orde hierover is reeds sinds lange...

actie