• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘1e kamer’

Moties en uitspraken Eerste Kamer-debat Rechtsstaat

Naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer over de rechtststaat zijn 5 moties aangenomen, namelijk: Motie-Franken (CDA) c.s. over kwaliteitseisen als uitgangspunt bij te nemen beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke...

Eerste Kamer neemt 3 moties over rechtsbijstand aan

Dat senatoren bezorgd zijn over het functioneren van de rechtsstaat bleek onder meer uit de moties die zij op 11 maart indienden tijdens het Eerste Kamer-debat. Op 18 maart stemde de Kamer hierover. Vijf...

Inbreng deken Hendrikse in Eerste Kamer tijdens expertmeeting rechtsstaat

Op 4 februari sprak deken Walter Hendriksen de Eerste Kamer toe tijdens de expertmeeting ‘Staat van de rechtssstaat’. De bijdrage van Hendriksen handelt exclusief over de bezuinigingen op de rechtsbijstand:   “Dank u wel...