• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

SP: minister maakt rechtsgang te duur

De SP waarschuwt dat er ‘klassenjustitie’ ontstaat in Nederland. De partij komt vandaag met een vijfdelig plan om dit aan te pakken. Volgens de SP moeten de kosten om een rechtszaak te beginnen omlaag, net als de eigen bijdragen voor rechtsbijstand.

Op sociale advocaten (die minderbedeelden bijstaan) moet – anders dan het kabinet wil – juist niet bezuinigd worden. De plannen druisen in tegen de voornemens van het kabinet om juist te bezuinigen binnen de rechtspraak.

Volgens SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen zullen die kortingen ‘een hele grote fout’ blijken. ,,Je moet naar de rechter kunnen stappen als dat nodig is, dat is een grondrecht. Maar dat is nu onder druk gezet door de aanhoudende bezuinigingen.”

Drempel
De SP denkt dat de drempel om naar de rechter te stappen voor ondernemers bijvoorbeeld te hoog wordt. ,,Voor een niet betaalde factuur van 501 euro moet een ondernemer eerst 471 euro aan griffierecht betalen.”

Ook wil minister Ard van der Steur (Veiligheid) snijden in de vergoedingen aan advocaten die mensen bijstaan die dat eigenlijk niet kunnen betalen. Daarnaast moeten meer mensen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over. ,,De bezuinigingen werken onrecht in de hand”, zegt Van Nispen. ,,Mensen met lage inkomens kunnen dan geen advocaat inschakelen of krijgen een advocaat die niet is gespecialiseerd in de kwestie. Zo ontstaat klassenjustitie.”

De SP-plannen vergen een investering van 132 miljoen euro.

Tags: ,

actie