• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Sluiting balies Juridisch Loket

De Tweede Kamer debatteert op 14 april over de (al voor het merendeel ingevoerde) sluiting van de balies van de Juridische Loketten. Op 7 april zijn in 20 van de 30 vestigingen balies al gesloten. Vanaf 11 mei zijn de balies van alle vestigingen dicht.

De NOvA staat voor de toegang tot het recht. Een kwalitatief volwaardige laagdrempelige eerstelijnsvoorziening is daarbij essentieel. Sluiting van de balies van het Juridische Loket toont aan dat toegang tot het recht niet is gewaarborgd. Het voornemen tot sluiting van de balies is niet besproken met NOvA, terwijl juist de advocatuur een grote rol heeft in de eerstelijns rechtsbijstandsvoorziening.

Het Wetsvoorstel stelselvernieuwing tot invoering van een verplichte poortwachter is nu opgeschort. De poortwachter in de eerstelijns rechtsbijstandsvoorziening betekent een verplichte gang van alle rechtzoekenden langs het Juridisch Loket. Volgens voormalig staatssecretaris Teeven was de rechtvaardiging van deze bezuiniging een versterking van de eerste lijn. De sluiting van de balies van het Juridisch Loket is juist een verzwakking. Te meer omdat deze bezuiniging volgens de brief d.d. 2 april jl. nog een gevolg is van taakstellingen van Balkenkende IV en Rutte I. Dit past totaal niet in de lijn van de reeds beoogde bezuinigingen van de verplichte poortwachter.

Op 1 juli 2011 is de maatregel ‘Diagnose en triage’ ingevoerd. Rechtzoekenden krijgen hiermee een korting van € 53,- op de eigen bijdrage als zij eerst het Juridisch Loket bezoeken en worden doorverwezen naar een advocaat . Rechtzoekenden zijn afhankelijk van dit diagnosedocument. Door sluiting van de balies en lange wachttijden aan de telefoon worden rechtzoekenden ten onrechte beperkt in de mogelijkheden dit document te verkrijgen.

Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft al sinds 2007 te maken met forse bezuinigingen. Tijdens Balkenende IV een taakstelling van €50 miljoen, onder Rutte I wederom €50 miljoen. Vervolgens een extra financiële druk op het stelsel van €15 miljoen vanwege Salduz en hier bovenop € 85 miljoen van Rutte II. De opeenstapeling van deze maatregelen leidt tot onacceptabele beperkingen voor de toegang tot het recht.

De toegang tot het recht is een collectief goed en moet niet als een kostenpost worden beschouwd.

 

Lees ook de brief van de Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland aan de directie van het Juridisch Loket

Tags: , ,

actie