• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Reactie VAJN op herijking gefinancierde rechtsbijstand

De Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) vreest dat het ongewijzigd doorvoeren van het kabinetsstandpunt ten aanzien van de herijking van de rechtsbijstand op korte termijn zal leiden tot verslechtering van de toegang tot rechtsbijstand van asielzoekers, tot verlies van kwaliteit van die rechtsbijstand, en tot vertraging in de behandeling van asielverzoeken en de doorstroom van het asielproces in het algemeen. Dat stelt de VAJN in de position paper Herijking rechtsbijstand.

Tags: ,

actie