• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Reactie NOvA op consultatie stelselvernieuwing rechtsbijstand

Betreft: reactie consultatie conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand

Geachte heer Teeven,

Bijgaand treft u aan de reactie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) op het door u in consultatie gebrachte conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand, met onderstaande 4 bijlagen:

  • Bijlage 1: enkele inhoudelijke opmerkingen per rechtsgebied/per artikel
  • Bijlage 2: advies van de Adviescommissie Wetgeving Huurrecht NOvA
  • Bijlage 3: consultatiereactie vFAS d.d. 02 december 2014
  • Bijlage 4: bijdrage prof.mr. Barkhuysen expertmeeting Eerste Kamer 24 november 2014

Deze brief met bijlagen zal openbaar beschikbaar worden gesteld op de website van de NOvA en op onze actiewebsite tegen de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand, te weten www.rechtsbijstandjuistnu.nl.

Met vriendelijke groet,

namens de algemene raad

Bernard de Leest
Portefeuillehouder Toegang tot het Recht

Tags: ,

actie