• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Position paper NVSA en NVJSA over voorgenomen bezuinigingen rechtsbijstand

De Nederlandse vereniging van (jonge) strafrechtadvocaten(NVSA/NVJSA) heeft, net als de NOvA, een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze paper sommen de strafrechtadvocaten hun bezwaren op tegen de voorgenomen stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand.

De NVSA/NVJSA constateren in hun paper dat de voorgenomen bezuinigingen “[...] enerzijds zullen leiden tot ‘een onverantwoorde verschraling van de kwaliteit van rechtsbijstand in strafzaken, wat het grondrecht op effectieve verdediging onder zware druk zet” en “anderzijds tot een verplaatsing van kosten naar andere plekken en partners in de strafrechtsketen, wat in feite dus geen bezuinging oplevert.”

Lees hier het hele document position paper strafrechtadvocatuur bezuingingen rechtsbijstand.

Tags: