• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Position paper gefinancierde rechtsbijstand aan vreemdelingen

De adviescommissie Vreemdelingenrecht van de NOvA heeft een position paper opgesteld over de gevolgen van de stelselherziening voor asielzoekers en reguliere vreemdelingen.

De adviescommissie stelt:

  • de gevolgen van de bezuinigingen voor het vreemdelingenrecht gaan nog verder dan voor andere rechtsgebieden;
  • het geven van rechtsbijstand in het vreemdelingenrecht is dadelijk niet meer kostendekkend;
  • dat levert gevaar op voor de kwaliteit van de bijstand.

In haar paper gaat de commissie in op de verlaging van de vergoeding bij kennelijke afdoening, bij een opvolgende aanvraag en het ‘no cure, less fee’-principe. De commissie concludeert:

‘De bezuingingen hebben een averechts effect […]. We stevenen af op een situatie waarin goede rechtsbijstand voor de vreemdeling niet meer bereikbaar is.”

Tags:

actie