• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

“Ook Rutte II gedraagt zich anti-rechtsstatelijk”

Sinds de VVD de scepter zwaait bij Veiligheid en Justitie is de rechtsstaat in het gedrang geraakt. Dat het de PvdA niet lukt zijn coalitiepartner weer op het rechte pad te krijgen, is ronduit teleurstellend, schrijven D66-Kamerleden Magda Berndsen en Gerard Schouw vandaag op de opiniepagina van de Volkskrant.

Tags: ,

actie