• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Minister belooft vergoeding rechtsbijstand te herijken

Minister Ard van der Steur heeft toegezegd een commissie in het leven te roepen die de toevoegingspunten én de puntvergoeding voor gefinancierde rechtsbijstand zal herijken. Dit heeft hij gedaan in een gesprek met landelijk deken Bart van Tongeren van de NOvA . Tijdens hetzelfde gesprek heeft de minister toegezegd een verdiepingsconferentie over de inrichting van de eerstelijnsrechtsbijstand te beleggen. Hierbij zal ook het rapport Barkhuysen worden betrokken, nadat eerder de nadruk volledig op het rapport van de commissie Wolfsen leek te liggen.

Eindrapport Cie. Duurzaam Stelsel Rechtsbijstand (Commissie Barkhuysen)

Tags:

actie