Het wetsvoorstel

De 85 miljoen bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand wordt niet in één enkel wetsvoorstel behandeld. In plaats daarvan wordt de bezuiniging uitgevoerd via een aantal wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) én een bezuiniging op het budget van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Specifiek gaat het om aanpassingen van de volgende wetten en Amvb’s:

  • Wet op de rechtsbijstand;
  • Wetboek van strafvordering;
  • Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;
  • Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;
  • Besluit vergoedingen rechtsbijstand.

In de ogen van de Orde dreigt hiermee het overzicht op de gevolgen van de bezuiniging verloren te gaan. De Orde heeft daarom alle maatregelen in 1 schema gezet:

Overzicht taakstelling €85mjn (versie okt 2014)