• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Herziening gefinancierde rechtsbijstand: kijk naar de praktijk

Op welke manier kan het best een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden ingericht, na de adviezen van de commissie Wolfsen en de commissie ‘Duurzaam stelsel’? Hoe ziet de praktijk van de gefinancierde rechtsbijstand eruit en waar zitten voor rechtszoekenden de voornaamste knelpunten? Hierover heeft de NOvA uitgebreid gesproken tijdens twee expertsessies op 6 en 7 april over de invulling van een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De bijeenkomsten waren op aandringen van de NOvA door het ministerie van Veiligheid en Justitie georganiseerd, omdat bij de eerdere werkconferentie van 15 februari onvoldoende ruimte was voor concrete inbreng.

De eerste expertsessie op 6 april betrof de invulling van de eerstelijns rechtsbijstand (Juridisch Loket ed) en de aansluiting daarvan op de tweede lijn (advocatuur) centraal. De sessie van 7 april was gericht op het strafrecht en de positie van de advocaat in de eerste lijn, immers heeft elke verdachte direct recht op een advocaat. De NOvA gaat ervan uit dat VenJ de inbreng ook gebruikt bij het uitbrengen van een kabinetsstandpunt in juni. Dat de sessies deze keer wel in een constructieve sfeer verliepen vindt de NOvA positief, toch houden we een vinger aan de pols. Wij blijven aandringen op de noodzakelijke inbreng vanuit de advocatuur en andere ketenpartners om een optimale invulling van een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand mogelijk te maken. Hiertoe heeft de NOvA onlangs een breed samengestelde expertgroep van advocaten in het leven geroepen.

Tags:

actie