• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Orde geschrokken van voornemens Teeven (Persbericht 11 februari 2013)

De Nederlandse Orde van Advocaten is bezorgd over het kabinetsvoornemen om opnieuw te snijden in het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. De Orde is van mening dat de toegang tot de rechter voor velen zal worden belemmerd doordat de eigen bijdragen van rechtzoekenden fors worden verhoogd.

Morgen zal in de Eerste Kamer het voorstel tot bezuiniging van 50 miljoen worden behandeld. Deze forse ombuiging, voorbereid door het kabinet Rutte 1, roept veel vraagtekens op in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ook bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zo worden de eigen bijdragen van rechtzoekenden, specifiek ingeval van echtscheiding, fors verhoogd.

Hans Vogels (lid van de Algemene Raad) van de Orde noemt de voorgenomen bezuiniging ‘zorgwekkend’. Voor een deel wordt de toename van juridische procedures overigens door die nu bezuinigende overheid veroorzaakt, o.a. door aanscherpingen in het arbeidsrecht (ontslag) en sociaal zekerheidsrecht.

Ernstig zorgen maakt de Nederlandse Orde van Advocaten zich bovendien nu het er de schijn van heeft dat er mogelijk nog een nieuwe bezuiniging bovenop zou komen, zoals Teeven lijkt aan te kondigen in zijn berichtgeving aan de Kamer. De Orde vindt dat extra bezuinigingen op het conto van de gefinancierde rechtshulp door een kabinet VVD-PvdA uit den boze zijn.

Bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp gaan ten koste van grote groepen mensen die in de toekomst hun recht willen zoeken. De Orde doet een dringend beroep op alle partijen in de Eerste en Tweede Kamer om het recht voor iedereen bereikbaar te houden en een streep te zetten door bezuinigingen.

Tags: ,

actie