• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

NOvA onderzoekt zelf stelsel gefinancierde rechtsbijstand

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laat zelf onderzoek verrichten naar mogelijke noodzakelijke vernieuwingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Een commissie onder voorzitterschap van advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen gaat op zoek naar mogelijkheden die de duurzaamheid van het systeem moeten waarborgen. Het eindrapport wordt in september verwacht.

De commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand zal kijken naar de oorzaken – binnen en buiten het stelsel – van de kostenstijgingen, gebruikers van het stelsel, procedures waarvoor een beroep op gefinancierde rechtsbijstand wordt gedaan en het forfaitaire vergoedingensysteem. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter:

  • Prof. mr. Tom Barkhuysen, advocaat en hoogleraar staats-en bestuursrecht

Overige leden:

  • Mr. Theda Boersema, advocate en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand raad van de orde Rotterdam;
  • Mr. Bas Vlieger, advocaat en bestuurslid van de VSAN;
  • Mr. Jeroen Soeteman, strafrechtadvocaat;
  • Dr. Leo Aarts, partner/directeur Onderzoeks-en adviesbureau Ape.

Commissie Wolfsen

In januari ging de Eerste Kamer niet akkoord niet akkoord  met de 85 miljoen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand.  Voormalig staatssecretaris Teeven heeft het grootste deel van de bezuinigingen opgeschort in afwachting van de bevindingen van de door het kabinet ingestelde commissie Wolfsen. Deze commissie onderzoekt de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en doet aanbevelingen voor vernieuwing van het stelsel.

Walter Hendriksen, algemeen deken van de NOvA: “De NOvA voelt zich betrokken en medeverantwoordelijk voor het behoud van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben wij besloten ook zelf onderzoek te doen. Wij zijn altijd voorstander geweest van het ontwikkelen van een integrale visie waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste onderdelen is”.

Het onderzoek wordt financieel ondersteund door een aantal grote advocatenkantoren. De tussenrapportage van de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand wordt in mei verwacht. Het eindrapport wordt vooralsnog in september gepresenteerd.

Tags:

actie