• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

De gevolgen van de bezuiniging voor burgers: casus 3

Het volgende verslag is gebaseerd op een waargebeurde zaak; alleen de namen van de hoodfpersonen zijn aangepast om hun privacy te beschermen:

Annemiek is 55 jaar en getrouwd met Jan. Door haar reuma heeft ze nooit kunnen werken, maar ook geen uitkering gekregen omdat zij geen arbeidsverleden heeft. Zij en Jan hebben geen kinderen.
Ze leven van het inkomen van Jan. Het huwelijk gaat slecht; Jan heeft een nieuwe relatie, maar weigert in te stemmen met echtscheiding. Annemiek neemt een advocaat in de arm.

De situatie nu met gefinancierde rechtsbijstand:
Omdat Annemiek geen inkomen heeft, krijgt zij gefinancierde rechtsbijstand en betaalt zij de laagste eigen bijdrage van € 129,- (of € 79,-. als ze een diagnosedocument bij het Juridisch Loket heeft gekregen). Ze kan een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen waarbij zij meteen om partneralimentatie kan vragen. Ze vraagt bovendien de verdeling van de gemeenschappelijke boedel (kosten griffierecht € 75,-). Omdat het nu een rechtszaak betreft, moet Jan wel reageren op het verzoek van Annemiek tot scheiding. De rechter stelt vast dat Jan alimentatie kan betalen, spreekt de echtscheiding uit en bepaalt dat Jan maandelijks € 2.500,- aan Annemiek moet betalen. Annemiek krijgt uit de boedelscheiding € 10.000, – toegewezen.

Aan het einde van de procedure toetst de Raad voor Rechtsbijstand de financiële situatie van Annemiek. Nu zij vermogen heeft gekregen, kan zij alsnog de advocaatkosten zelf betalen. De gefinancierde rechtsbijstand wordt met terugwerkende kracht ingetrokken en de vrouw betaalt de vergoeding aan de Raad voor Rechtsbijstand terug.

Kosten voor de overheid zijn per saldo nihil.

De situatie op basis van de nieuwe bezuinigingsplannen:
Annemiek heeft geen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Zij heeft geen inkomen kan dus kan geen echtscheiding aanvragen, geen alimentatie en boedelscheiding. Ook kan zij geen verweer voeren als de man de echtscheiding zelf aanvraagt. Zij kan in die procedure dus niet om alimentatie vragen.

De maatschappelijke gevolgen van de nieuwe bezuinigingsplannen:
Annemiek kan niet werken door haar gezondheid en leeftijd. Ze vraagt een bijstandsuitkering aan van
€ 880,15 netto per maand. De gemeente zal trachten deze kosten op de ex-echtgenoot te verhalen. Als deze niet wil betalen dan zal de gemeente een verhaalsprocedure moeten starten voor de rechtbank. De kosten voor rechtsbijstand komen zo bij de gemeenten te liggen. Die zitten hier uiteraard niet op te wachten met alle extra taken die zij al krijgen. Voor wat betreft de bijstandsuitkering bestaat bovendien nog de kans dat er nog een sanctie wordt toegepast op de uitkering, omdat Annemiek geen beroep op alimentatie heeft gedaan.

Het niet verstrekken van gefinancierde rechtsbijstand levert de overheid geen besparing op en kost daarentegen veel extra belastinggeld.

Daarom: rechtsbijstand, juist nu!

Tags:

actie