• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Opinie

Reactie van NV(J)SA op de brief van 6 september 2016 van de Minister met beantwoording van Kamervragen inzake de 900 puntengrens

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVSA/NVJSA) op de beantwoording d.d. 6 september 2016 door de Minister van Veiligheid en Justitie op de vragen van het...

Reactie van VSAN op de brief van 6 september 2016 van de Minister met beantwoording van Kamervragen inzake de 900 puntengrens

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft reeds uitgebreid gereageerd op het kabinetsstandpunt van 31 mei 2016, zie de notitie als bijlage verzonden bij een e-mail van 31 augustus jl. aan uw Commissie. Bij...

Eerlijk proces niet langer voor iedereen

Eerlijk proces niet langer voor iedereen Iedereen heeft het recht op een eerlijk proces. Een zeer belangrijk onderdeel van het recht op een eerlijk proces is de vrije keuze van een advocaat. Maar het...

Willen alle helden hun sokken inleveren?

32 en inmiddels bijna vier jaar een eigen bedrijf. Niet veel vrouwen van mijn leeftijd kunnen dit zeggen. Stiekem ben ik soms best trots op mezelf. Maar voor hoe lang nog? Als de bezuinigingsplannen...

“Voor veel mensen wordt procederen onbetaalbaar”

De auteur Mr. Rob Zwanenberg is werkzaam bij Smart & De Schepper Advocaten in Eindhoven. Griffierechten zijn een noodzakelijk kwaad. Tegelijkertijd moet de rechtspraak voor iedereen bereikbaar blijven, iets dat nu opnieuw in gevaar komt....

Pro Deo-advocaten Curaçao leggen het werk neer

Niet alleen Nederland kent problemen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Ook op Curaçao wordt het voor advocaten steeds moeilijker om hun praktijk draaiende te houden met de dalende vergoeding voor rechtsbijstand (en de...

Mail van advocaat Job Knoester aan de Tweede Kamer

Advocaat Job Knoester heeft op eigen titel een mail gestuurd naar de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Hierin toont hij fijntjes een aantal knelpunten uit het huidige kabinetsvoorstel aan:...

VSAN: Sociaal advocaten zijn juist superspecialisten

In zijn columns van 5 december 2015 (‘Te veel ‘gratis’ advocaten zijn niet goed genoeg’) en 12 december 2015 (‘Wat de politiek niet regelt eindigt in de rechtszaal’) geeft Folkert Jensma een vertekend beeld...

SP: ‘Verdwijnen geschillencommissies onverantwoord’

De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Klaas Dijkhoff stopt vanaf 2016 met het subsidiëren van de 55 consumentengeschillencommissies. Hiermee verdwijnt een laagdrempelige manier voor mensen om buiten de rechter om hun recht te kunnen...

Geef burger kans om staatsfouten te corrigeren (Volkskrant)

Door in rechtsbijstand te snijden slaat de staat de burger een wapen uit handen dat juist nu nodig is   Gerrit Jan Pulles, advocaat Tienduizenden zorgverleners en houders van een persoonsgebonden budget (pgb) kwamen...

actie