• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
  en de kosten bij de burger neerleggen.

 • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

 • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Brief sociale advocatuur aan directeur Juridisch Loket

Naar aanleiding van het nieuws dat het Juridisch Loket haar balies sluit en vanaf nu alleen nog telefonisch bereikbaar is voor advies en afspraken, heeft de Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland (VSAN) de onderstaande brief op 10 april 2015 aan de directie van het Juridische Loket verzonden:

LS,

Op vrijdag 27 maart ontvingen wij uw bericht dat vanaf 11 mei a.s. alle vestigingen hun balies zullen hebben gesloten. Binnenlopen voor een diagnosedocument is dan niet meer mogelijk.

Hierop wil ik, namens de VSAN, Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland, reageren.

Dit is een maatregel die grote consequenties zal hebben voor veel van onze cliënten.

 1. Zij zijn afhankelijk van een diagnosedocument. Zonder diagnosedocument vergoedt de Bijzondere Bijstand immers niet de laagste Eigen Bijdrage die wordt opgelegd door de raad voor Rechtsbijstand.
 2. Om een diagnosedocument te bemachtigen dienen zij contact op te nemen via een 0900-betaalnummer. (25 cent per minuut met een maximum van €12,50)
 3. Veel van onze cliënten hebben geen vaste telefoon en hebben alleen een mobiele telefoon. Bovenop de 25 cent per minuut komt dan nog eens de kosten van de mobiele telefoon.
 4. Veel van onze cliënten hebben een vaste of mobiele telefoon waarbij de 0900-nummers niet te bellen zijn, juist omdat zij niet voor torenhoge kosten kunnen komen te staan.
 5. Als wij als advocaat naar het Juridisch Loket bellen voor een diagnosedocument, wordt dat niet verstrekt omdat de cliënt zelf aanwezig moet zijn om te kunnen bevestigen dat hij/ zij inderdaad om juridische hulp gevraagd heeft en ook van de consequenties daarvan op de hoogte zijn.
 6. Als wij dan in aanwezigheid van de cliënt het Juridisch Loket bellen, is er vaak een ellenlange wachttijd. Het is helaas geen uitzondering dat pas na 15-20 minuten een medewerker van het Juridisch Loket aan de lijn komt.
 7. Het invullen van het diagnosedocument duurt ook nog eens minstens 5 minuten. Het maximum van € 12,50 per gesprek wordt dan ook helaas vaak gehaald.
 8. Sommige van onze cliënten zijn verbaal niet sterk. Bijvoorbeeld omdat zij de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn of een gebrekkige schoolopleiding of een (licht) verstandelijke beperking hebben. Deze cliënten vinden het moeilijk om de telefoon te pakken en aan een wildvreemde uit te leggen wat er juridisch aan de hand is. Voor deze groep was het binnenlopen bij het Juridisch Loket een fijne oplossing. Dat praat gemakkelijker en je kan ook de dagvaarding of het verzoekschrift laten zien.

Nu de balies van het Juridisch Loket gaan sluiten, betekent dit een nieuwe hindernis voor een grote groep cliënten in de toegang tot het recht. Onze cliënten kunnen niet telefoneren naar het Juridisch loket omdat 0900-nummers voor hun niet te bereiken zijn. Als zij wel met 0900-nummers kunnen bellen is het telefoneren zo duur dat zij daarom van deze mogelijkheid afgesloten zijn.  Andere cliënten kunnen geen telefonisch contact opnemen met het juridisch loket omdat zij daartoe cognitief, verbaal of psychisch niet in staat zijn.

Dit betekent dat zij geen toegang meer hebben tot een gefinancierde rechtshulp waarvan de eigen bijdrage vergoed kan worden middels bijzondere bijstand. En dat heeft weer tot gevolg dat zij geen rechtshulp kunnen krijgen omdat het betalen van de eigen bijdrage financieel voor hen niet mogelijk is.

Ik wijs u er –wellicht ten overvloede maar voor alle zekerheid- op dat de sluiting van de balies van de Juridische Loketten daardoor in strijd is met art 18 van de Grondwet.

Ik verzoek u dan ook dringend de voorgenomen sluiting van de balies niet door te laten gaan. Tevens verzoek ik u het Juridisch Loket gratis telefonisch toegankelijk te maken.

Ik stuur een kopie van deze brief naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik beschouw deze brief als een open publicatie, die ook gericht kan worden aan de Eerste en de Tweede Kamer en aan de pers.

Ik ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de VSAN
Mr. Carrie Jansen

Tags: , ,

actie