• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

‘Bezuiniging op de rechtsbijstand? Wie betaalt de schade?’

Staatssecretaris Fred Teeven wil 85 miljoen euro korten op gefinancierde rechtsbijstand. Een ondoordacht plan, volgens Juliet Echteld, sociaal advocaat in Gouda. ‘Wie betaalt de schade die daarmee is en nog zal worden aangericht? Het antwoord ligt voor de hand. De mensen met de laagste inkomens en degenen die voor hen opkomen.

Staatssecretaris Teeven en de Raad voor Rechtsbijstand
De bezuinigingsdrang van de staatssecretaris is op drift geraakt en vindt een gewillig oor bij de Raad voor Rechtsbijstand (verder genoemd de Raad). Dat er bezuinigd moet worden, is evident. Aan de wijze waarop er bezuinigd moet worden en ten koste van wie, dient een zorgvuldige weging vooraf te gaan. Daar schort het ten enenmale aan.
Veranderingen die de Raad, in een steeds hoger tempo, onder het mom van bezuinigingen doorvoert, buitelen over elkaar heen en landen, zoals gewoonlijk, in de lijn die hun grote roerganger staatssecretaris Teeven voorstaat, bij de zwakkeren in de samenleving en bij degenen die voor hen opkomen. Omdat de inkomensgrens steeds verder wordt verlaagd, komen steeds minder mensen in aanmerking voor een toevoeging. Als er wel een toevoeging wordt verstrekt, blijkt de opgelegde eigen bijdrage dermate hoog, dat het de rechtzoekende afschrikt en dat er wordt afgezien van bijstand of de nota van de advocaat wordt niet voldaan. Legio sociaal advocaten brengen de eigen bijdrage niet eens meer in rekening.
De opmerking in de Volkskrant d.d. 13 juli 2013 opgetekend uit de mond van de staatssecretaris, over mensen met lage inkomens die doorprocederen omdat het niks kost, is ongenuanceerd en in strijd met de waarheid. Nog meer bezuinigingen baseren op kenbaar onjuiste uitgangspunten tonen aan dat de staatssecretaris met in haar kielzog de Raad, geen oog heeft voor de gevolgen van dergelijk beleid.

Tags: ,

actie