• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Beperking van de gefinancierde rechtsbijstand ontoelaatbaar (D66, 4 maart 2013)

D66-kamerlid Gerard Schouw is geschokt door het bericht over de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de gefinancierde rechtsbijstand. Deze komt bovenop eerdere bezuinigingen (50 miljoen euro in 2009 en nog 50 miljoen te realiseren). Schouw: “Rechtsbijstand voor de gewone burger wordt hierdoor onbereikbaar. De kosten van rechterlijke procedures moeten ook voor mensen met een smalle beurs toegankelijk zijn. De gefinancierde rechtsbijstand moet in stand blijven.”

Tags: ,

actie