• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Met een samenhangend pakket aan maatregelen doet de advocatuur een voorzet om op termijn te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Belangrijkste pijnpunt van het huidige stelsel is dat het niet meebeweegt met veranderingen in wet- en regelgeving, overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen (zoals nu de vluchtelingenproblematiek), aldus de onderzoekscommissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). 

De commissie wijst, net als de commissie Wolfsen eerder, verschillende knelpunten aan die de werking van het stelsel ondermijnen. Zo worden juridische zaken steeds complexer terwijl de vergoeding voor zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand daalt en het beroep op het stelsel almaar toeneemt. “Daarnaast heeft het stelsel te maken met vergrijzing en is er onvoldoende toestroom van jonge advocaten”, waarschuwt Tom Barkhuysen, voorzitter van de commissie. “De overheid moet zorgen voor een adequate vergoeding voor advocaten. Zeker nu uit ons tussentijdse rapport is gebleken dat de kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand de afgelopen jaren niet ongebreideld zijn gestegen, zoals eerder gesuggereerd door het kabinet, maar zelfs gedaald.”

De onderzoekscommissie pleit ervoor om de financiële regels van het stelsel, zoals onder meer het aantal punten (vergoeding) per zaak, de hoogte van de puntvergoeding en de eigen bijdrage op te nemen in een wet. Tevens dient bij iedere wijziging in wet- en regelgeving een rechtsbijstands-effectenrapportage (RER) uitgevoerd te worden en dient de financiering van het stelsel een open einde–regeling te zijn. Dit betekent dat verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand op basis van objectieve criteria worden beoordeeld en niet afhankelijk zijn van het nog resterende budget.

Kwaliteit behouden en misbruik voorkomen
Volgens Walter Hendriksen, algemeen deken van de NOvA, biedt het rapport een samenhangend pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendig stelsel. “Wij omarmen de aanbeveling om advocaten die in het stelsel werken regelmatig op dossierniveau te laten controleren door de dekens, de toezichthouders van de advocatuur, ook om eventueel misbruik te voorkomen.” Het idee van een unit gefinancierde rechtsbijstand bij de NOvA ter ondersteuning van de dekens is interessant, die optie gaan we zeker onderzoeken.”

Commissie
In januari 2015 ging de Eerste Kamer niet akkoord met het pakket van € 85 miljoen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Door voormalig staatssecretaris Teeven werd vervolgens het grootste deel van de bezuinigingen opgeschort in afwachting van de bevindingen van de door het kabinet ingestelde commissie Wolfsen. Vanuit een medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid bij behoud van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft de NOvA besloten zelf ook onderzoek te laten verrichten. Naast Barkhuysen maken advocaten Theda Boersema (tevens portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand raad van de orde Rotterdam), Bas Vlieger (ook bestuurslid van de VSAN) en Jeroen Soeteman deel uit van de commissie. Voor de cijfermatige analyse is Leo Aarts, directeur van het onderzoeks- en adviesbureau Ape, aangetrokken. Het onderzoek is mede gefinancierd door 13 grote advocatenkantoren.

Lees hier Eindrapport Cie. Duurzaam Stelsel Rechtsbijstand (Commissie Barkhuysen)

Tags: ,

actie