• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Eerste Kamer keert zich tegen uitkleden rechtsbijstand

Tijdens de begrotingsbehandeling V&J in de Eerste Kamer bleek een groot deel van de senaat fel gekant tegen de bezuiniging op de rechtsbijstand en de verhoging van het griffierecht. Het merendeel van het debat betrof de bezwaren van de advocatuur tegen de voorgenomen bezuinigingen, namelijk dat de toegang tot het recht voor de laagste inkomens hiermee wordt afgesloten. En dat de bezuinigingen worden uitgevoerd zonder visie op de houdbaarheid van het stelsel op de lange termijn.

Namens de algemene raad was portefeuillehouder Toegang tot het recht Bernard de Leest aanwezig.

Senator Franken (CDA) heeft een motie ingediend om geheel van de bezuinigingen af te zien. De motie is direct ondersteund door D66, SP en GL. Hiermee wordt de waarschijnlijkheid dat de motie wordt aangenomen groot.

Opvallend aan het debat waren ook de vele verwijzingen naar het gedachtengoed van de onlangs overleden senator Witteveen (PvdA), ook een tegenstander van het uitkleden van de rechtsbijstand. Opmerkelijk genoeg repten de PvdA-senatoren hier zelf niet over, het was met name de oppositie die zijn standpunten herhaaldelijk memoreerde.

De Eerste Kamer stemt dinsdag 20 januari over de begroting V&J.

Tags: ,

actie