• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Het kabinet kleedt het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand uit.

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het onacceptabel dat toegang tot het recht onbetaalbaar en onbereikbaar voor een grote groep Nederlanders wordt. Je gelijk halen is een recht, geen luxe.

Zeker nu

  • het kabinet het ontslagrecht versoepelt en werknemers dus sneller onterecht op straat kunnen staan,
  • ondernemers door de crisis vaker hun verplichtingen niet na kunnen komen en failliet gaan,
  • burgers steeds vaker juridisch in conflict komen met de overheid, die steeds meer regels maakt,

moet rechtshulp vanzelfsprekend zijn.

Daarnaast wordt ruim 60% van alle rechtsbijstand verleend in zaken tussen burgers en de overheid. Door keihard te bezuinigen
op de rechtsbijstand worden burgers monddood gemaakt. In een fatsoenlijke rechtsstaat helpt de overheid haar burgers om mondig te zijn en voor zichzelf op te komen. Deze bezuinigingen maken dat onmogelijk.

logo-nova

actie