Welkom op de officiële actiepagina voor behoud van rechtsbijstand voor iedereen die dat nodig heeft.

Het kabinet kleedt het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand uit.

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het onacceptabel dat toegang tot het recht onbetaalbaar en onbereikbaar voor een grote groep Nederlanders wordt. Je gelijk halen is een recht, geen luxe.

Zeker nu:

1. het kabinet het ontslagrecht versoepelt en werknemers dus sneller onterecht op straat kunnen staan. 2. ondernemers door de crisis vaker hun verplichtingen niet na kunnen komen en failliet gaan. 3. burgers steeds vaker juridisch in conflict komen met de overheid, die steeds meer regels maakt.

moet Rechtshulp vanzelfsprekend zijn.

 
Daarnaast wordt ruim 60% van alle rechtsbijstand verleend in zaken tussen burgers en de overheid. Door keihard te bezuinigen
op de rechtsbijstand worden burgers monddood gemaakt. In een fatsoenlijke rechtsstaat helpt de overheid haar burgers om mondig te zijn en voor zichzelf op te komen. Deze bezuinigingen maken dat onmogelijk.

Nog meer bezuinigen op rechtsbijstand.

Het kabinet kan niet steeds regels maken, en de kosten bij burgers leggen. 

Wordt een rechtzaak voor bijna 40% van alle Nederlands te duur?

Nieuws

“Er dreigt een leemte in de rechtshulp”

Britta Böhler stopt per begin januari 2017 als bijzonder hoogleraar Advocatuur. Dan zit haar termijn van vijf jaar hoogleraarschap erop. Over de bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand maakt ze zich op dit moment zorgen. ‘Door de bezuinigingsplannen van het kabinet, dreigt er een leemte in de rechtshulp te ontstaan.’

De rigide 900-puntengrens is vrijwel zeker van de baan. Dat is de belangrijkste conclusie van het algemeen overleg gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer van donderdag 8 september. Alle inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. De NOvA is bereid nader in gesprek te gaan met de minister. Verlaging van de puntengrens is evenwel niet bespreekbaar, laat algemeen deken Bart van Tongeren weten.

Om klassenjustitie te voorkomen moet de toegang tot het recht verbeterd worden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom dinsdag vijf voorstellen om het recht betaalbaar te houden. Zo gaan de griffierechten voor rechtszaken en de eigen bijdragen voor rechtsbijstand wat betreft de SP omlaag. De vergoeding voor een sociaal advocaat gaat juist omhoog.