• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘VSAN’

Reactie van VSAN op de brief van 6 september 2016 van de Minister met beantwoording van Kamervragen inzake de 900 puntengrens

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft reeds uitgebreid gereageerd op het kabinetsstandpunt van 31 mei 2016, zie de notitie als bijlage verzonden bij een e-mail van 31 augustus jl. aan uw Commissie. Bij...

Het kabinet verkoopt knollen voor citroenen; brandbrief VSAN aan kabinet

De VSAN heeft in een artikel stevige kritiek geuit op de kabinetsplannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het stuk is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar vindt op 8 september a.s. een algemeen overleg (AO)...

SP: ‘Enquête rechtsbijstand moet ook andere partijen aan het denken zetten

De SP roept advocaten op om zich nog harder te weer te stellen tegen de aangekondigde maatregelen voor rechtsbijstand. SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen doet die oproep naar aanleiding van de uitkomsten van een...

Verdien ik wel genoeg? Zzp advocaat, 1.250 euro winst (38 uur)

Zelfstandig familierechtadvocaat Karel (54) verdient soms ver onder de 10 euro per uur. Hoe kan hij zijn financiële situatie verbeteren? Dat familierecht niet het best betaalde rechtsgebied is, weet advocaat Karel (54) ook wel....

VSAN: Sociaal advocaten zijn juist superspecialisten

In zijn columns van 5 december 2015 (‘Te veel ‘gratis’ advocaten zijn niet goed genoeg’) en 12 december 2015 (‘Wat de politiek niet regelt eindigt in de rechtszaal’) geeft Folkert Jensma een vertekend beeld...

Rechtzoekenden krijgen gratis eerste advies van een advocaat

Sociale advocatuur introduceert advocatenloket De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) opent vandaag een nieuwe gratis dienst voor rechtzoekenden: het advocatenloket. Via de nieuwe website www.advocatenloket.nu kunnen mensen eenvoudig zien bij welke gespecialiseerde advocaat zij...

Brief sociale advocatuur aan directeur Juridisch Loket

Naar aanleiding van het nieuws dat het Juridisch Loket haar balies sluit en vanaf nu alleen nog telefonisch bereikbaar is voor advies en afspraken, heeft de Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland (VSAN) de onderstaande brief...

Brief aan EK van sociale advocatuur Nederland

Het bestuur van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), heeft een brief verzonden aan de leden van de Eerste Kamer met daarin het verzoek om de maatregelen van AmvbI (korting op vergoeding toevoegingsadvocaten) terug...

Consultatiereactie VSAN/VSAA op stelselvernieuwing rechtsbijstand

Op 14 december hebben de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam een gezamenlijke reactie gegeven op het wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand): “Het wetsvoorstel en de overige...

Position paper VSAN / VSAA ten behoeve van de deskundigenbijeenkomst rechtsbijstand op 24 november 2014

Naar aanleiding van de aangenomen motie Kox van 14 oktober 20141 heeft uw commissie besloten om voorafgaand aan het begrotingsdebat met de regering een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 24 november 2014....

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie