• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘Tweede Kamer’

Van Nispen presenteert Recht op recht: Voorkom klassenjustitie

Om klassenjustitie te voorkomen moet de toegang tot het recht verbeterd worden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom dinsdag vijf voorstellen om het recht betaalbaar te houden. Zo gaan de griffierechten voor rechtszaken en...

Reactie adviescie Asiel- en Immigratie NOvA op kabinetsstandpunt rechtsbijstand

De adviescommissie asiel- en vreemdelingenrecht van de Nederlandse orde van advocaten (hierna: de NOVA) heeft kennis genomen van de inhoud van de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer...

Inbreng Orde inzake Algemene Maatregel van Bestuur stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand I en 33750 VI, Z

Download hier de brief Brief woordvoerders EK TK 5 september 2014 (inclusief bijlage Aanvullend advies NOVA inzake No Cure Less Fee regulier) Geachte woordvoerders, De commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer bespreekt op...

Brief Deelname Orde aan pilots gefinancierde rechtsbijstand

Op 18 december 2013 heeft de Orde een brief gestuurd aan staatssecretaris Teeven waarin ze haar deelname aan de pilots versterking eerstelijn rechtsbijstand opzegt. Dit als reactie op de voorgenomen bezuinigingen op het stelsel...

Position paper stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand door Nederlandse Orde van Advocaten

Het onderstaande position paper is door de Nederlandse Orde van Advocaten verzonden aan alle Tweede Kamerfracties als voorbereiding op de hoorzitting Stelselherziening rechtsbijstand van 31 oktober a.s. POSITION PAPER GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND NEDERLANDSE ORDE VAN...

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie