• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘Teeven’

Geef burger kans om staatsfouten te corrigeren (Volkskrant)

Door in rechtsbijstand te snijden slaat de staat de burger een wapen uit handen dat juist nu nodig is   Gerrit Jan Pulles, advocaat Tienduizenden zorgverleners en houders van een persoonsgebonden budget (pgb) kwamen...

Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand

Staatssecretaris Teeven stelt een commissie in om onderzoek te doen naar de kostenstijging van het rechtsbijstandsstelsel en de houdbaarheid ervan in de toekomst. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de wensen die de Eerste...

Nieuwe brief EK inzake uitvoering motie Franken en onderzoekscommissie

Geachte heer Teeven, In haar vergadering van 10 februari jl. heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie kennisgenomen van uw reactie van 6 februari jl. op de brief die de commissie u op...

EK eist nog deze week tekst en uitleg Teeven over uitvoeren motie rechtsbijstand

De fracties van CDA, SP en GL, gesteund door PVV, CU, PvdD en OSF willen uiterlijk vrijdagmiddag 17.00 uur uitleg van staatssecretaris Teeven over het deels niet-uitvoeren van de motie Franken (terugdraaien geplande bezuiniging...

Bezuiniging rechtsbijstand uitgesteld tot 1 februari 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 12 december 2014 Onderwerp Algemene maatregel van bestuur ter zake gesubsidieerde rechtsbijstand Ingevolge het verzoek van uw Kamer om voor de behandeling van de...

Kamerdossier Stelselvernieuwing rechtsbijstand

Via de onderstaande links treft u alle documentatie aan van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer rond de voorgenomen bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand: Stelselvernieuwing rechtsbijstand; Kamerbrief aanbieding stelselvernieuwing rechtsbijstand; Brief aan de Eerste...

Consultatiereactie VSAN/VSAA op stelselvernieuwing rechtsbijstand

Op 14 december hebben de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam een gezamenlijke reactie gegeven op het wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand): “Het wetsvoorstel en de overige...

Antwoord Teeven op nieuwe vragen Tweede Kamer over bezuiniging gesubsidieerde rechtsbijstand

De Tweede Kamer heeft veel vragen gesteld aan staatssecretaris Teeven over de eerste stappen in zijn voorgenomen bezuiniging op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Onder meer op basis van kritiek van de NOvA, NVSA, VSAN en...

Reactie Teeven op vragen Eerste Kamer over bezuinigingen rechtsbijstand

In deze brief reageert staatssecretaris Teeven op een aantal kritiekpunten vanuit de Kamer op de wijze waarop de bezuinigingen op de rechtsbijstand aan het parlement worden voorgelegd. Zo delen SP, D66, GroenLinks en CDA...

Brief Tweede Kamer Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand (nieuw voorstel)

Staatssecretaris Teeven heeft vandaag een brief over gefinancierde rechtsbijstand aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief is een vervolg op zijn brief van 12 juli 2013, waarin hij op hoofdlijnen een aantal maatregelen aankondigde...

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie