• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Posts Tagged ‘rondetafelgesprek’

Helft sociaal advocaten stopt met praktijk door 900-puntengrens

Bijna 1600 sociaal advocaten hebben gereageerd op de enquête over de kabinetsplannen voor rechtsbijstand in het vorige Ordebericht. Belangrijkste conclusie: bijna de helft van de respondenten zegt te stoppen met hun rechtsbijstandswerk als de...

NOvA: kabinetsreactie frustreert bijstand advocaten aan rechtzoekenden

Op 22 juni 2016 participeert de NOvA in het rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het rapport ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. Hiertoe heeft de NOvA een position paper...

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie