• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Instelling onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand

Staatssecretaris Teeven stelt een commissie in om onderzoek te doen naar de kostenstijging van het rechtsbijstandsstelsel en de houdbaarheid ervan in de toekomst. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de wensen die de Eerste Kamer heeft geformuleerd in de motie Franken cs.

Tekst van het persbericht van het ministerie van V&J:

Mr. A. (Aleid) Wolfsen wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie het wetsvoorstel ten aanzien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand opgeschort.

De commissie zal onder leiding van Wolfsen, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA en oud-burgemeester van Utrecht, onderzoek doen naar de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand en aanbevelingen doen voor vernieuwing van het stelsel. Dit met het oog op een betere budgettaire beheersbaarheid van het stelsel, waarbij de toegang tot het recht voor minder vermogenden ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Andere leden van de onderzoekscommissie zijn:

  • Vice-voorzitter: Prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht
  • Mr. J.H. (Jeroen) Brouwer, advocaat te Apeldoorn en voormalig Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Mr. C. (Coşkun) Çörüz, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA
  • Mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
  • Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Dr. G.D. (Goos) Minderman, hoogleraar public governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docent bij het Center for Government Studies van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag en oud-Eerste Kamerlid voor GroenLinks.

Met de onderzoekscommissie wordt onder meer uitvoering gegeven aan de motie van Eerste Kamerlid Scholten van D66, die de senaat heeft aangenomen bij aanvaarding van de begroting van Veiligheid en Justitie 2015. Tevens is in de Eerste Kamer de motie van senator Franken van het CDA aangenomen, die de regering vraagt de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken. Niet alleen het wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand is opgeschort in afwachting van het eindrapport van de onderzoekscommissie. Ook zal de commissie de effecten van de 1 februari 2015 in werking getreden algemene maatregel van bestuur onderzoeken.

Bij de samenstelling van de commissie is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deskundigen uit de wetenschap en uit de praktijk.

Lees hier het oorspronkelijke bericht

kamagra kopen zonder recept

Tags: ,

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie