• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Het kabinet verkoopt knollen voor citroenen; brandbrief VSAN aan kabinet

De VSAN heeft in een artikel stevige kritiek geuit op de kabinetsplannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het stuk is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar vindt op 8 september a.s. een algemeen overleg (AO) plaats waarin de kabinetsplannen worden besproken. De voornaamste twistpunten op een rij:

  • Kabinet: de advocaatvergoeding moet een inkomen opleveren overeenkomstig ambtenarenschaal 12. Dat zou voldoende zijn voor rechtsbijstandverleners om kwaliteit te leveren.

VSAN: de advocaatvergoeding is omzet en het kabinet houdt ten onrechte geen enkele rekening met de ondernemerskosten, waardoor de vergelijking met een schaal in loondienst volledig mank gaat. Er zijn te veel kantoren die inmiddels nauwelijks boven kostprijs werken. De kwaliteit staat wel degelijk ernstig onder druk.

  • Kabinet: de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand stijgen.

VSAN: er is nooit sprake geweest van ‘ongebreidelde’ (in de eigen woorden van de regering) kostenstijgingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Integendeel, de laatste jaren dalen de reële uitgaven. De daling begint in 2011 en is mede het gevolg van een reële daling van de tarieven van de vergoedingen voor de advocatuur. In 2012 en 2013 is er, ondanks een stijging in het volume van toevoegingen, een verdere afname in de uitgaven. (Zie het Eindrapport Commissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’, pagina 37 en 38). De cijfers van het kabinet zijn onjuist. Waarom dan toch een dergelijk uitgangspunt nemen voor de bezuinigen ten koste van on- en minvermogende rechtzoekenden?

  • Kabinet: er komen steeds meer rechtsbijstandverleners bij in het stelsel.

VSAN: inmiddels is gebleken dat de instroom van jonge advocaten in 2015 is gedaald (Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015, pagina 126: de instroom van 540 advocaten is lager dan de uitstroom van 623 advocaten). Het aannemen van nieuw personeel is voor veel kantoren financieel onmogelijk. Bovendien is er sprake van versnippering: steeds meer kantoren doen toevoegzaken ‘erbij’. Sociale kantoren verdwijnen – en daarmee de expertise van veel specialisten, verspreid over een landelijk dekkend netwerk.

  • Kabinet: advocaten moeten meer betalende zaken doen naast toevoegzaken. De puntengrens moet verlaagd worden van 2000 naar 900 punten per jaar.

VSAN: meer dan een halvering is voor advocaten met een grote toevoegpraktijk niet werkbaar. Binnen het straf-, asiel,- vreemdelingen,- en sociaalzekerheidsrecht bijvoorbeeld, bestaat überhaupt geen mogelijkheid om er een betalende praktijk ‘bij te doen’.

  • Kabinet: bij de plannen staat de kwaliteit van de rechtsbijstand en de toegang tot het recht voorop.

VSAN: de plannen gaan juist ten koste van de kwaliteit en de toegang tot het recht. De plannen zijn ooit bedoeld als kostenmaatregel en nu die noodzaak wegvalt, dienen de plannen feitelijk geen enkel doel. Ze hebben op onderdelen een ernstig verstorend effect. De rechtzoekende is de dupe.

Lees de hele Brandbrief VSAN voor AO 8-9-2016

cialis kopen

Tags: ,

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie