• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Helft sociaal advocaten stopt met praktijk door 900-puntengrens

Bijna 1600 sociaal advocaten hebben gereageerd op de enquête over de kabinetsplannen voor rechtsbijstand in het vorige Ordebericht. Belangrijkste conclusie: bijna de helft van de respondenten zegt te stoppen met hun rechtsbijstandswerk als de 900-puntengrens wordt ingevoerd.

In totaal hebben 1589 sociaal advocaten meegedaan aan de enquête. Van hen geeft 45% (om en nabij 720 advocaten) aan dat zij stoppen met hun praktijk als de 900-puntengrens wordt ingevoerd. 22% geeft aan dat de 900-puntengrens ten koste gaat van de kwaliteit en 13% geeft aan dat er geen probleem is. Bij de ‘geen probleem’-categorie valt op dat een aantal advocaten aangeeft al gestopt te zijn met hun praktijk en/of parttime werken.

Op de vraag ‘In hoeverre heeft u de mogelijkheid naast uw gefinancierde rechtspraktijk betalende zaken aan te trekken?’ antwoordde 81% dat deze mogelijkheid beperkt tot helemaal afwezig is. Slechts 12% zegt zonder problemen over te kunnen stappen naar een commerciële praktijk.

De NOvA heeft de uitslagen van deze enquête vertaald naar haar bijdrage tijdens het Rondetafelgesprek over rechtsbijstand in de Tweede Kamer op 22 juni jl.

Zie ook:

kamagra pillen

Tags: , ,

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie