• Het kabinet kan niet steeds meer regels maken,
    en de kosten bij de burger neerleggen.

  • Wordt een rechtszaak voor bijna 40% van alle Nederlanders te duur?

  • Nog meer bezuinigen op de rechtsbijstand?

Nieuws

SP: ‘Enquête rechtsbijstand moet ook andere partijen aan het denken zetten

De SP roept advocaten op om zich nog harder te weer te stellen tegen de aangekondigde maatregelen voor rechtsbijstand. SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen doet die oproep naar aanleiding van de uitkomsten van een...

NOvA: kabinetsreactie frustreert bijstand advocaten aan rechtzoekenden

Op 22 juni 2016 participeert de NOvA in het rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het rapport ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’. Hiertoe heeft de NOvA een position paper...

Reactie VAJN op herijking gefinancierde rechtsbijstand

De Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) vreest dat het ongewijzigd doorvoeren van het kabinetsstandpunt ten aanzien van de herijking van de rechtsbijstand op korte termijn zal leiden tot verslechtering van de toegang tot...

Reactie adviescie Asiel- en Immigratie NOvA op kabinetsstandpunt rechtsbijstand

De adviescommissie asiel- en vreemdelingenrecht van de Nederlandse orde van advocaten (hierna: de NOVA) heeft kennis genomen van de inhoud van de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer...

Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

Het kabinetsstandpunt dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, getuigt niet van de ambitie om gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te organiseren. Niet het belang van gespecialiseerde rechtsbescherming staat centraal, maar de introductie van een...

Herziening gefinancierde rechtsbijstand: kijk naar de praktijk

Op welke manier kan het best een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand worden ingericht, na de adviezen van de commissie Wolfsen en de commissie ‘Duurzaam stelsel’? Hoe ziet de praktijk van de gefinancierde rechtsbijstand...

Verdien ik wel genoeg? Zzp advocaat, 1.250 euro winst (38 uur)

Zelfstandig familierechtadvocaat Karel (54) verdient soms ver onder de 10 euro per uur. Hoe kan hij zijn financiële situatie verbeteren? Dat familierecht niet het best betaalde rechtsgebied is, weet advocaat Karel (54) ook wel....

Minister belooft vergoeding rechtsbijstand te herijken

Minister Ard van der Steur heeft toegezegd een commissie in het leven te roepen die de toevoegingspunten én de puntvergoeding voor gefinancierde rechtsbijstand zal herijken. Dit heeft hij gedaan in een gesprek met landelijk...

Standpunt algemene raad NOvA rechtsbijstand nav rapport Barkhuysen

Op basis van het rapport van de commissie Duurzaam Stelsel, gecombineerd met de input die vanuit specialisatieverenigingen en andere advocaten is gegeven, zien onze bezwaren, c.q. onze (nader uit te werken) lijn op hoofdlijnen...

Ministerie van VenJ in gebreke bij verbetering stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tot nu toe volstrekt onvoldoende aandacht voor de inbreng van de advocatuur. De Nederlandse orde van advocaten vindt...

Social

FacebookTwitterLinkedin
actie